" Przy wigilijnym stole,
Łamiąc opłatek święty,
Pomnijcie, że dzień ten radosny
W miłości jest poczęty;

Że, jako mówi wam wszystkim
Dawne, prastare orędzie,
Z pierwszą na niebie gwiazdą
Bóg w waszym domu zasiądzie.

Sercem Go przyjąć gorącym,
Na ścieżaj otworzyć wrota -
Oto co czynić wam każe
Miłość - największa cnota.
"

Wierszem Jana Kasprowicza -(w imieniu zarządu SKZW

Najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

- Tomasz SP5CCC